Klinikassistenter

Camilla Schmidt, elev.
Tara Vestergård, klinikassistent.
Signe Fisker, klinikassistent.